İnsan Kaynakları Politikası

 

                    Amaç güdülü ve Otonom olarak her seviyede öğrenme ve öğretme arzusu içinde her gün önceki günden daha iyiyi hedefleyen, başarı yolunda en önemli varlığımız “İNSAN” yaklaşımı ile;


İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;


• Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlık ve esenliğini ön planda tutmak, 


• Çalışanlar arasında adalet ve fırsat eşitliği sağlamak,


• Çalışanların sürekli gelişimine imkan sağlamak,


• Çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını artırarak, biz olabilmeye inandırmak,


• Çalışanların takım ruhu ile çalışmasını sağlamak,


• Çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengelemek,


• Birbirine saygı duyan ve seven, kurumun itibarını koruyan, karar ve hedefleri paylaşan, değişim ortamında sürekli gelişmeyi sağlamak,


• Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,


• Çalışanlarımızın önerilerine önem vermek ve değerlendirmektir.